Hiërarchie der genres

Binnen de schilderkunst tekenen zich verschillende genres af zoals het historiestuk, het landschap en het portret. Vandaag hangen antieke schilderijen van die verschillende genres naast elkaar in museumzalen en in onze huiskamers, maar ze werden niet altijd evenwaardig geacht. Vanaf de renaissance zal het historiestuk bovenaan de hiërarchie staan. Landschappen kwamen enkel voor in functie van een mythologische of religieuze uitbeelding. In de 17de en 18de eeuw kregen ook andere genres meer voet aan wal. Dat was eerst zo in de Noordelijke Nederlanden, onder invloed van het protestantisme en een groeiende gegoede burgerij. Hoewel de andere genres daarna ook in andere streken meer zullen opduiken, blijft het historiestuk nog tot op het einde van de 19de eeuw het belangrijkste genre. Het historiestuk was uitgesloten voor vrouwelijke kunstschilders, omwille van de ontoegankelijkheid om te schilderen naar mannelijke naakt. Toch wist Michaelina Wautier deze restrictie al vroeg in de geschiedenis te omzeilen in haar antieke schilderij, de Triomf van Bacchus.

Gespecialiseerd in
waardebepaling
17e eeuwse
schilderijen

Het Mignot Institut: Deskundig advies en Bemiddeling bij verkoop

Gisseleire Versélaan 15A
1082 Brussel

+32 2 303 43 14
+32 472 66 67 23
info@mignot-institut-expertise.com